Se och göra

DalsSpira Mejeri

Om mejeriet

Grundidéen till mejeriet kommer från Irland. Där finns framgångsrika mejerier som förädlar getmjölk till konsumtionsmjölk och yoghurt och vi tror att det även i Sverige finns en marknad för dessa produkter.

Mejeriet ystar sedan starten ost och producerar mjölk. Produkterna finns att köpa hos ett stort antal lokala återförsäljare.

Getost

Runt om i Sverige finns många små gårdsmejerier för tillverkning av getost. Vår satsning på att centralt förädla getmjölken skapar förutsättningar för andra att satsa på getmjölksproduktion.

Ekologiskt

Våra mjölkleverantörer garanterar god djuromsorg. De använder ingen kemisk bekämpning, handelsgödsel eller slam i foderproduktionen.


Närproducerat

Våra närproducerade produkter bidrar till en bättre miljö, färre transporter, högre kvalitet och öppna landskap.

Kontaktinformation

Rännelanda 6 fd skola
458 96 Högsäter
Kontaktperson: Carina Johansson
Telefon: 0528-50001
Telefon: 070-2610737

E-post: info@dalsspira.se
Hemsida: http://www.dalsspira.se

Hitta hit

Öppettider

Våra öppetider varierar över året. För aktuella tider se vår hemsida http://www.dalsspira.se

Fakta

DalsSpira är anslutet till Sveriges gårdsmejerister, Lokalproducerat i Väst AB, Dalslandsmat och Dalslands Turist AB.

Vägbeskrivning

Väg 172 mellan Uddevalla och Bäckefors. I Högsäter samhälle tag av mot Rännelanda. Mejeriet ligger i Rännelanda fd skola.
Det är skyltat DalsSpira Mejeri.

Faciliteter

  • Enklare servering