Sevärdheter

Norums kyrka

En del av: Välkommen till Svenska kyrkan i Stenungsund!

Norums kyrka är den ursprungliga sockenkyrkan. Den byggdes redan på 1100-talet och utvidgades under åren 1847-1850. Mittpartiet av den västra muren är den enda synliga del som bevarats av den ursprungliga kyrkan. Under mittdelens främre del finns ett gravkor från 1646.

Kyrkans dopfunt från 1962 är en avgjutning av den gamla funten från 1100-talet som nu förvaras på Statens historiska museum. Inskriptionen i runskrift säger bland annat "Sven gjorde mig".

Kontaktinformation

Norum
44446 Stenungsund
Telefon: 0303-66000

Hemsida: http://www.svenskakyrkan.se...

Hitta hit

Mer från Välkommen till Svenska kyrkan i Stenungsund!

Utbud

Res med kollektivtrafiken

Vägbeskrivning

Göteborg:50 km
Från E6:an ta av mot Stenungsund, den södra avfarten. Sväng höger in på Ucklumsvägen, över järnvägen, kör förbi Nösnäsgymnasiet. Kör på Ucklumsvägen (förbi Yttre ringleden) tills du ser skylten "Norums kyrka" på höger sida. Sväng höger mot "Norums kyrka".