Evenemang

Tore Hagman - Vår tid med jorden

En del av: Wärenstams

Tore Hagman från Vårgårda har varit freelansande fotograf sedan början av 1980-talet. Han fotograferar med stor bredd, men är kanske mest känd för sina bilder från odlingslandskapet och samspelet mellan mark och människor. Hans motiv har både en dokumentär och estetisk utgångspunkt. Han är flitigt anlitad som föredragshållare och har svarat för bilderna i ett trettiotal böcker. Han var också med att starta tidskriften Camera Natura.

Genom åren har Tore Hagman erhållit en rad stipendier och utmärkelser. Han var den förste som Naturvårdsverket utsågs till ”Årets Naturfotograf”. Han har fått KW Gullers stipendium och valdes 2002 som en av tolv internationella fotografer till ”Hasselblad Master”. Bland de mest uppmärksammade böckerna kan nämnas ”Mulens marker” och ”Västkust”. Andra titlar är t.ex. ”Solvarv”, ”Gläntor”, ”Skogsarvet”, ”Utblick från en gårdsplan”, ”Gamla ekar och ”Göteborg – Staden vid havet”.

I den nyutkomna boken ”Vår tid med jorden” skildrar Tore Hagman de sista småbrukarna. Fältarbete med kamera och bandspelare gjorde han under 1900-talets två sista decennier. I första hand handlar boken om människor, men också om odlingsbilder som växt fram genom sekler. Länge var förändringarna små från en tid till annan. Bondenäringen byggde på sjävhushåll och odlingstraditioner med varaktighet. Men under det senaste halvseklet har jordbruket genomgått genomgripande förändringar. Tore har i boken skildrar det som redan blivit en väsentlig del av vår historia. Landskap och småbrukarliv går som en röd tråd genom hans fotografiska verksamhet.

Hans arbete fortsätter och numera intresserar han sig för hur den egna hembygden ter sig idag. Han lockas av det som blir skärningspunkt mellan människa, landsbygd och samhälle. Ibland har bilderna en ironisk ton, andra gånger en allvarsammare.

– Att se det vardagliga och göra bra fotografi av det är uppfodrande utmaning, säger Tore.

18jan 12:00 - 15:00 Wärenstams
19jan 12:00 - 15:00 Wärenstams
24jan 12:00 - 15:00 Wärenstams
25jan 12:00 - 15:00 Wärenstams
26jan 12:00 - 15:00 Wärenstams
31jan 12:00 - 15:00 Wärenstams
01feb 12:00 - 15:00 Wärenstams
02feb 12:00 - 15:00 Wärenstams
07feb 12:00 - 15:00 Wärenstams
08feb 12:00 - 15:00 Wärenstams
09feb 12:00 - 15:00 Wärenstams
14feb 12:00 - 15:00 Wärenstams
15feb 12:00 - 15:00 Wärenstams
16feb 12:00 - 15:00 Wärenstams
Evenemanget pågår till den den 16 feb

Kontaktinformation

Wärenstams

506 30 Borås
Telefon: 0736-244208

E-post: info@tgws.se

Hitta hit