Den amerikanska konstnären Nancy Spero (1926–2009) var en av pionjärerna inom feministisk konst. Samtidigt var hon djupt intresserad av stora, ständigt aktuella existentiella frågor. Hon uppfattade sig själv som en politisk konstnär och använde sin konst för att ta ställning till sociala problem och politiska händelser. Genom okonventionella material, nya uttrycksformer och ett uttalat politiskt engagemang bröt hon på 1960-talet med den etablerade konstscenen och tillhörde grundarna av kvinnogalleriet A.I.R. i New York på 1970-talet.

Krig och våld spelade central roll i Nancy Speros skapande. Orättvisor, såväl i världshistorien som i vardagliga relationer mellan män och kvinnor, utgjorde huvudspåret. Bland de viktigaste motiven fanns människokroppen, särskilt kvinnans. Utgångspunkten var traditionella visuella gestaltningar som Spero omvandlade på ett alldeles unikt sätt. Många av hennes verk på papper – akvareller, teckningar och collage – har ett rumsligt formspråk och visas som stora installationer.

Utställningen på Nordiska Akvarellmuseet har skapats tillsammans med Museum Folkwagn i Essen, Tyskland. I presentationen ingår ett sjuttiotal verk och rumsinstallationer. En utställningskatalog produceras i samarbete med det tyska förlaget Steidl.Läs mer om utställningen på Nordiska Akvarellmuseets hemsida.

 

______

Bild: Nancy Spero, Propitiatory, 1993 © The Nancy Spero and Leon Golub Foundation for the Arts Courtesy Galerie Lelong & Co., Paris

Evenemanget pågår till den den 5 jan

Kontaktinformation

Nordiska Akvarellmuseet

47132 Skärhamn
Telefon: 0304-600080

E-post: info@akvarellmuseet.org