Evenemang

Amensamtal våren 2019 / Fredrik Holmberg

I vårens samtalsserie vill vi diskutera vad verklighet är. Frågetecknen är många. I dagens medielandskap händer det att information sållas ut, manipuleras och används utanför sitt ursprungliga sammanhang. Finns det s.k. alternativa fakta? Är det skillnad mellan din och min verklighet? Kan vi tala om en faktisk verklighet eller existerar den bara i betraktarens ögon? I samtalen vill vi undersöka verklighetens och sanningens roll år 2019.

 

Fredrik Holmberg / Allt är berättelser
Fredrik Holmberg är pedagog och startade 1992 Filmpedagogerna Folkets Bio, som arbetar med medie-och informationskunnighet med fokus på värderingar och demokrati. Filmpedagogernas utgångspunkt är att allt är berättelser och att vi alla är berättare. Idag efterfrågar skolor och utbildningar mycket om källkritik. Vad kan man tro på? Vad är god information? I samband med detta har Fredrik Holmberg skapat läromedel i samarbete med Konsumentverket och Skolverkets Myndighet för skolutveckling. Tillsammans med Filmpedagogerna föreläser han även på gymnasieskolor om värderingar.


Amensamtal / Versioner av verkligheten
Estradsamtal kring samhälls- och existentiella frågor med inbjudna gäster. Samtalsledare Johan Ernstson, kyrkoherde. Fri entré. Begränsat antal platser.

Torsdag 7.3 / Åsa Wikforss
Torsdag 28.3 / Paul Hansen
Torsdag 9.5 / Fredrik Holmberg


Arr. Svenska kyrkan Tjörn, Tjörns kommun, studieförbundet Sensus & Nordiska Akvarellmuseet

Bild: Fredrik Holmberg, fotograf: Lars Tinér

09maj 19:00 - 20:00

Kontaktinformation

Nordiska Akvarellmuseet

47132 Skärhamn
Telefon: 0304-600080

E-post: info@akvarellmuseet.org

Hitta hit