Sevärdheter

Hvalåsstugan

Hvalåsstugan är den enda båtsmansstugan som finns kvar på Skaftö. Det är en enkelstuga med kök och rum med loft ovanpå. Stugan är förmodligen uppförd i slutet av 1700-talet. 1682-1901 var Sverige indelat i soldat och båtsmansrotar. Medlemmarna i rotarna (rotebönderna) skulle underhålla sin egen lilla del av den svenska krigsmakten, vanligen en soldat per rote. I båtsmännens löneförmåner ingick bland annat nyttjanderätten till ett torp med ladugård. När båtsmannen var hemma skulle han själv bruka torpet, men när han var i tjänst skulle skulle hustrun med rotens hjälp hålla torpet i skick.

Martin Rasmusson Hval bodde i stugan med sin familj från början av 1860-talet. Hval slutade i flottan 1897 efter 35 årig tjänst. Han blev änkling i 40- 50-årsåldern. Rotemedlemmarna tillät honom att bo kvar i stugan. Med ett tröskverk, som roten köpt åt honom, drog Hval runt på höstarna på bygdenoch hjälpte till där det behövdes. På så sätt fick han något till sitt uppehälle.

Hval var mycket intresserad av religiösa frågor och började ordna "möten" i sin stuga, vilket inte var populärt hos rotemännen eller prästerskapet.

De sista åren i sitt liv kunde han inte vara ensam i sin stuga utan hyrde in sig hos andra. Han dog 1923, 86 år gammal. Sedan 1928 är båtsmansstugan i Skaftö Hembygdsförening och Gilles ägo.

Kontaktinformation


451 78 Fiskebäckskil
Kontaktperson: Jan Berndtsson
Telefon: 0523-22704
Telefon: 070-6308074

E-post: skafto.hbtog@gmail.com

Hitta hit

Öppettider

Hvalåsstugan öppnas för besök på förfrågan av Jan Berntsson 070-6308074

Res med kollektivtrafiken