Sevärdheter

Tegneby kyrka

TEGNEBY KYRKA

Tegneby kyrka ersatte 1891 en medeltida kyrka som stod på samma plats. Den gamla kyrkans torn fick dock stå kvar och byggdes samman med den nya kyrkan. Kyrkan byggdes i nygotisk stil efter ritningar av arkitekten Adrian Petersson.

Då kyrkan tidigt drabbades av fuktproblem behövdes den renoveras ett par gånger, bland annat 1905 då interiören målades om och 1911 då en utvändig reparation gjordes.

Öster om koret finns det äldre femsidiga koret från när kyrkan var ny. Fram till 1960-talet var det sakristia, men det blev sedan ett mindre kyrkorum. Det används som så kallad "lillkyrka". Ingången finns bakom det nya korets gamla altartavla.

Altaruppsats

Altaruppsatsen är i barockstil. Den beställdes ursprungligen i slutet av 1600-talet till Marstrands kyrka, innan den inköptes till Tegneby kyrka 1807. Den består av tre målningar ovanpå varandra. Nederst finns en relief som föreställer nattvarden, samma motiv som den kända målningen av Leonardo da Vinci. I mitten finns uppsatsens huvudmotiv som föreställer korsfästelsen. Överst finns en målning som visar Kristi himmelsfärd.

Altartavlan ersattes under en tid med gipsreliefer av Carl Johan Dyfverman, men återinsattes efter en renovering på 1930-talet. Gipsreliefen av nattvarden är dock en rest som har blivit kvar. Dyfvermans uppståndelsescen hänger idag på en annan plats i kyrkan, förutom korsfästelsescenen som finns i Nösunds kapell.   

Dopfunt

Dopfunten i täljsten är troligen från 1200-talet.  

Predikstol

Predikstolen i barockstil tillverkades 1638. Den stod tidigare i den gamla kyrkan. Under åren 1912-1938 stod den i Nösunds kapell innan den åter hamnade i Tegneby kyrka.

Predikstolens korg är en ursprungliga del från 1600-talet, medan foten och trappan är utförda i modern tid. På fälten återfinns evangelisterna med sina symboler och ovanför finns en text på danska från Romarbrevet 8:11; ” Eftersom hans ande som uppväckte Jesus från de döda, bor uti eder, då skall också den som uppväckte Kristus från de döda göra edra döda kroppar levande”.  

Orgel

Orgeln byggdes 1963 av Hammarbers orgelbyggeri.  

Kyrkklocka

I tornet finns två klockor, varav den äldsta är från 1500-talet. Den reparerades på 1920-talet. Den yngre klockan är från 1855 och gjöts om 1923 av M O Ohlsson klockgjuteri AB i Ystad.   

Kontaktinformation

Tegneby 508

Telefon: 0304-26400

Arrangör: Svenska kyrkan på Orust

E-post: orusts.pastorat@svenskakyrk...
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/orust

Faciliteter

  • Tillgänglighetsanpassad
  • WC/Toalett