Sevärdheter

Stala kyrka

Historia om Stala kyrka

Innan fanns en kyrka som man länge trodde var byggd i mitten av 1600-talet, men som antagligen byggdes redan under 1200-talet. På 1800-talet ansågs den gamla kyrkan vara både för liten och förfallen. Den nuvarande kyrkan, som är vår största kyrka, byggdes på en plats 35 meter österut. Kyrkans ritningar är mycket lika Lane-Ryrs kyrka som byggdes något år tidigare och gjordes av S Andersson i Uddevalla.

Den 9 september 1877 förrättades den första gudstjänsten i Stala nya kyrka, men det dröjde tills kyrkan stod klar och invigningen skedde först sommaren 1879.

Taket var från början av spån, men det byttes ut mot falsad plåt 1913. 1996 blev taket belagt med tegel.

Renoveringar har gjorts 1949, då bland annat bänkarna byggdes om, och 1989, då det byggdes rum under läktaren.  

Altartavla

Altartavlan är en kopia av altartavlan i Jakobs kyrka i Stockholm och föreställer Kristi förklaring. Den är målad 1878 av konstnären Carl Nordström.  

Predikstol

Vid kyrkans södra vägg står predikstolen i barockstil från Stala gamla kyrka. Den byggdes 1634 och renoverades 1956. På sidorna finns fyra fält som föreställer evangelisterna och har text på danska. Den nya kyrkans predikstol är från 1877, gjord i furu och målad i vitt med förgyllda detaljer. På sidorna finns fyra förgyllda och snidade symboler som föreställer lagens tavlor, korset, ankaret och hjärtat med eldslågan. 

Dopfunt

Dopfunten är kyrkans äldsta inventarium. Den kommer från mitten av 1200-talet och är gjord i täljsten. Cuppan saknar nästan helt ornament, men foten har ett räfflat skaft och ornament i relief.  

Votivskepp

Ovanför dopfunten hänger votivskeppet som är en holländsk pinass. Det är troligen från 1600-talet och skänktes på 1870-talet till Göteborgs historiska museum. Det deponerades till Stala kyrka i slutet av 1960-talet.  

Kyrkklockor

I tornet hänger två klockor. Den lilla är enligt en inskription gjuten 1609 i Stralsund och hörde till den gamla kyrkan. Den stora är gjuten 1877 vid Göteborgs mekaniska verkstad.  

Kontaktinformation

Svenska kyrkan på Orust
Stala 402

Telefon: 0304-26400

Arrangör: Svenska kyrkan på Orust

E-post: orusts.pastorat@svenskakyrk...
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/orust

Hitta hit

Faciliteter

Tillgänglighetsanpassad
WC/Toalett