Sevärdheter

Röra kyrka

Historia om röra kyrka

Den första kan ha byggts så tidigt som på 1100-talet och var av trä. Den ersattes 1635 av en kyrka i sten. Invånarantalet steg kraftigt under 1800-talet så man beslöt då att bygga en ny kyrka. Den byggdes 1846, men invigningen dröjde eftersom tornet måste byggas om. Den 22 maj 1852 invigdes kyrkan av biskop Anders Bruhn.

Kyrkan har genomgått några renoveringar genom åren. Senast var 2009 när ingången och koret handikappanpassades.

Röra kyrka är en enkel salkyrka och består av ett långhus och ett fullbrett kor med tresidig avslutning. Tornet har ett runt fönster och ankarslutarna visar årtalet när kyrkan byggdes. Torntaket har formen av en mindre kopparklädd spira och högst upp finns ett förgyllt kors.

Altartavla

Altartavlan utformades av bildhuggare Rudenbäck, medan figurerna är gjorda av bildhuggare Carl Johan Dyfverman. Figurerna visar korsfästelsen med Maria och lärjungen Johannes och de fyra evangelisterna. Den gamla altartavlan från 1600-talet visar korsfästelsen, instiftandet av nattvarden och uppståndelsen. Den hänger numera på kyrkans södervägg.  

Predikstol

Rudenbäck utformade även predikstolen, som är gråmålad med förgyllda ornament. Carl Johan Dyfverman gjorde också en duva av gips till predikstolen. Tyvärr gick den sönder och ersattes av en duva i trä av Gustav Martinsson.

På den gamla predikstolen från 1600-talet finns de fyra evangelisterna avmålade med bibelord från den danska bibeln. Den står idag på orgelläktaren.  

Orgel

Den första orgeln installerades 1883 och byggdes av Salomon Molander. Det nuvarande orgelverket byggdes 1959 av Nils Hammarberg. En ny stämma (skalmeja) byggdes in 1982.  

Dopfunt

Dopfunten kommer från 1100-talet och är gjord av täljsten. Yttersidan är utsmyckad med huvudsakligen bibliska motiv, men upptill finns ett flätverk som har en stark anknytning till vikingatidens och runstenskonstens slingor.  

Kyrkklockor

Kyrkklockorna i tornet är mycket gamla. Den största blev omgjuten 1702 och kan ha funnits före 1635 när den äldre kyrkan byggdes. Den mindre blev omgjuten 1795 och 1881.  

Votivskepp

Votivskeppet skänktes till kyrkan år 1746 av löjtnant Johan Lilja och står i vapenhuset.  

I kyrkan finns flera kvarlämningar från den gamla kyrkan sparade och upphängda till beskådning.

Kontaktinformation

Prästbacka 101
Henån
Telefon: 0304-26400

Arrangör: Svenska kyrkan på Orust

E-post: orusts.pastorat@svenskakyrk...
Hemsida: svenskakyrkan.se/orust

Hitta hit

Res med kollektivtrafiken

Faciliteter

  • Tillgänglighetsanpassad
  • WC/Toalett