Äta

Wästgötarna

Wästgötarna är en ekonomisk förening med åtta medlemmar.

Vi odlar, förädlar och levererar ekologiska spannmålsprodukter. Vi menar att de historiska sädesslagen har näringsvärden och smak som gått förlorade i de moderna spannmålssorterna. De har funnits i tusentals år och är naturligt motståndskraftiga mot växtsjukdomar. Deras djupa rotsystem tar upp fler näringsämnen och det långa strået och det bladrika växtsättet konkurrerar bättre mot ogräs.

Våra gårdar är utspridda över norra delen av Västergötland, från Micael i Södra Råda i öster, till Anders på Lundens Gård utanför Trollhättan i väster. Några av oss har mindre gårdar på drygt 50 ha, medan andra har pampiga gods på upp emot 500 ha. Alla hjälps vi åt solidariskt och försöker sporra varandra till nya innovationer. Förutom att odla historiska sädesslag, odlar vi också vallfrö, lin, raps och baljväxter som ärtor och åkerbönor. På de flesta gårdar finns även djur, nötkreatur, får, höns och utegrisar.

Kontaktinformation

Lundens gård
461 95 Trollhättan
Telefon: 0706-859742

Hemsida: www.wastgotarna.se

Öppettider

Wästgötarna har flera "centralorter". Alla medlemmar kan ta emot besök på sina gårdar. Vill du besöka en kvarn rekommenderar vi Levene kvarn en tisdagsförmiddag.