Äta

Börstorp slott - Nötkött

Ett slott som står för harmonisk djurhållning och därmed kan erbjuda nyttigt kött med god smak och kvalitet? Finns det? Javisst.

Den 11 december 2013 skrev ägarna till Börstorp slott följande:

Äntligen! Efter mycket arbete har vi förutom KRAV-ekologiska och Naturbetescertifierade nu också blivit Klimatcertifierade som första nötköttsproducent i Europa. Vårt kött har dessutom en fantastisk kvalitet så nu kan du köpa kött med absolut rent samvete.

Förmodligen känner de gamla slottspökena från 1646 igen sig. Och gillar vad de ser. De ängar och åkrar som anlades för mer än 900 år sedan är i varje fall i bruk än idag. Med besked, kan tilläggas. Det ”nya” Börstorp har drygt 400 betesdjur som betar lyckliga i stora hagar, tar det lugnt och bidrar till den biologiska mångfalden. Börstorp kan därmed leverera fantastiska köttvaror, till exempel KRAV-ekologiskt och naturbetescertifierat nötkött och kalvkött, både till företag och privatpersoner. Kött som har långsamma smaker och som fått mogna fram i harmoni med naturen och djuren.

Det sägs att inget kött är bättre än sin slaktare. Allt kött som säljs på Börstorp slaktas, hängs och styckas på Hultets Gårdsslakteri.

Kontaktinformation


54292 Mariestad
Telefon: 0501-10110

E-post: info@borstorp.se

Hitta hit

Fakta

Vi säljer boxar med kött till privatpersoner och restauranger. Man kan även köpa specialstyckning och hela slaktkroppar, sk “fall”.

Vi levererar hem till dig. Eller till ditt arbete eller någon plats vi kommer överens om. Det förutsätter dock att du bor i Stockholm eller Göteborg eller längs stråket däremellan (E20). Vi levererar givetvis också lokalt 5-6 mil från Mariestad.