Sevärdheter

Bengtsfors slusstation

Bengtsfors slusstation består av en dubbelsluss som leder från sjön Bengtsbrohöljen in i sjön Lelången. Det är slussarna nr 21 och 22 i Dalslands kanal.

Vid västra sidan av sjön Bengtsbrohöljens norra ände går man in i kanalen i Bengtsfors, där en dubbelsluss ligger strax innanför kanalmynningen. Nivåskillnaden mellan de två sjöarna är 3,5 m. Väntbryggor finns både nedanför och ovanför dubbelslussen. Syd om södra väntbryggan finns en förtöjningsboj avsedd för båtar som har ett djupgående över 1,4 m (södra väntbryggan har endast 1,4 m djup). Omedelbart ovanför övre slussen finns en smal, låg landsvägsbro som öppnas av slussvakten. Strax därefter åker man förbi Hotell Hemgården. Halvvägs räknat från övre slussen och upp till Lelång finns ytterligare en bro med fri höjd 5,60 m som vid behov kan öppnas av slussvakten.

Historia om Bengtsfors sluss

På 1600-talet inleddes de första försöken till järnframställning i bygderna kring det som idag heter Bengtsfors. Så småningom övergick verksamheterna från framställning av järn till träförädling. Det som från början var verksamheter i ganska liten skala blev så småningom en sulfitfabrik som var betydande ända till 1964. Träförädlingen lever fortfarande kvar i Dunis pappersfabrik i Skåpafors, strax utanför Bengtsfors.

1895 startade Rudolf Liljeqvist, tillsammans med uppfinnaren Alfred Nobel, Elektrokemiska Aktiebolaget, EKA, i Bengtsfors. Klor hörde till de betydande produkterna. Idag är EKA en del av AczoNobel och har ingen verksamhet i Bengtsfors.

En annan industri som haft betydelse för bygden är Lear Corporation, underleverantör till Volvo.

Bebyggelsen i Bengtsfors var blygsam fram till slutet av 1800-talet. När Dalslands kanal invigdes 1868 blev det ett litet uppsving och järnvägen som byggdes ut lite senare betydde nog ännu mer. 1926 var ett märkesår för Bengtsfors. Då var Dal Västra Värmlands Järnväg, DVVJ, nästan färdig, orten blev köping och märkligt nog hade man år 1926 exakt 1 926 invånare.

DVVJ är idag en järnvägssträcka där du kan färdas i rälsbuss längs Dalslands kanal mot Mellerud, eller trampa dressin en lika vacker väg mot Årjäng.

När du är i Bengtsfors ska du passa på att besöka Halmens Hus och Gammelgården på Majberget. Halmens Hus är ett levande museum som visar den för landskapet så typiska halmslöjden och Gammelgården är något av Dalslands Skansen, med en fantastisk utsikt över sjön Lelång.

Kontaktinformation

Nils Ericsons väg 1
464 72 Håverud
Telefon: 0530-44750
Fax: 0530-44755

E-post: info@dalslandskanal.se
Hemsida: http://www.dalslandskanal.se

Hitta hit

Res med kollektivtrafiken

Buss 775 trafikerar här.

Fakta

Bengtsfors slusstation består av en dubbelsluss som leder från sjön Bengtsbrohöljen in i sjön Lelången. Det är slussarna nr 21 och 22 i Dalslands kanal.

Antal slussbassänger: 2

Nivåskillnaden: 3,5 m

Tidsåtgång utan väntetid: 25 min

Vägbeskrivning

Adress: Brogatan 4, Bengtsfors

Koordinater
Latitud: 59.026828
Longitud: 12.230891
Reservation för fel.