Sevärdheter

Buteruds slusstation

Buterud sluss är den 8:e slussen i Dalslands Kanal, mellan sjöarna Åklång och Råvarp. Den har bara en slussbassäng med en nivåskillnad på 0,8 m.

Härifrån reduceras den segelfria höjden från 20 till 17 m. Norr om slussen i Buterud följer en kort kanalsträcka, där skepparen bör vara speciellt uppmärksam i den rätt trånga delen där farleden och forssträckan möts. Särskild av norrifrån kommande båtar måste detta problem med strömmen beaktas. De ska i god tid sakta ned och lägga till vid väntbryggan, ge signal och invänta slussöppning.

Kontaktinformation

Nils Ericsons väg 1
464 72 Håverud
Telefon: 0530-44750
Fax: 0530-44755

E-post: info@dalslandskanal.se
Hemsida: http://www.dalslandskanal.se

Hitta hit

Fakta

Buteruds slusstation, den 8:e i Dalsland Kanal, leder från sjön Åklången till sjön Råvarp.

Antal slussbassänger: 1

Nivåskillnad: 0,8 m

Tidsåtgång utan väntetid: 10 min