Sevärdheter

Köpmannebro slusstation

Slussen vid Köpmannebro är den första i Dalslands kanal. Den leder från Vänern in till sjön Svanefjorden.

Omedelbart nedströms slussen korsas kanalen av en svängbro med 2,25 m fri höjd. Slussen är den största i Dalslands Kanal, med samma dimensioner som Göta Kanals slussar.

Den är 35.6 m lång och 7,1 m bred, samt 3,2 m djup. Nivåskillnaden är endast 0,1 m.

Norr om slussen finns en landvägsbro med segelfri höjd på 12,7 m. Norrifrån kommande båtar ska kontakta slussvakten för broöppning via anropsstationen vid bropelaren.

Passa på att besöka Ryrs naturreservat när du är i Svanefjorden!

Historia om Köpmannebro sluss

Köpmannebro är porten till Dalslands kanal. Här finns kanalens första och största sluss. Lika stor som de i Göta Kanal. Nivåskillnaden är dock bara en meter.

Till skillnad från de flesta andra slusstationer längs kanalen, har det aldrig funnits någon större industri här. Undantaget är möjligen en mindre fabrik för rening av terpentin i början av 1900-talet.

Under andra världskriget hände spännande saker i Köpmannebro. Fågelkonservator Kihléns ateljé uppläts för viktiga möten mellan den norska regeringen, då stationerad i London, och den norska delegationen i Stockholm med syfte att bekämpa den tyska ockupationsmakten i Norge.

1938 invigdes en ny hamn i Köpmannehamn, vid Vänern strax utanför Köpmannebro. Efter ganska långa och segdragna diskussioner byggdes den på Musdragsholmen. Tanken var att de mindre kanalbåtarna skulle lasta över till större Vänerfartyg för vidare frakt till Göteborg. Det blev dock ingen succé. Andra världskriget gjorde att det blev dyrt att köpa drivmedel till fartygen, bruken i Dalsland slöt billigare avtal med järnvägsbolagen och hamnen i Köpmannehamn låg på en ö utan landförbindelse. Man hade inte kunnat förutse betydelsen av landsvägstransporter. På 1950-talet somnade hamnen in och blev en gästhamn för fritidsbåtar.

Kontaktinformation

Nils Ericsons väg 1
464 72 Håverud
Telefon: 0530-44750
Fax: 0530-44755

E-post: info@dalslandskanal.se
Hemsida: http://www.dalslandskanal.se

Hitta hit

Res med kollektivtrafiken

Fakta

Köpmannebros slusstation, den första slussen i Dalslands Kanal, från Vänern in till sjön Svanefjorden

Antal slussbassänger: 1

Djup: 3,2 m

Nivåskillnad: 0,1 m

Tidsåtgång utan väntetid: 10 min