Se och göra

Scanfjord

Scanfjord är sedan många år Sveriges ledande producent av odlade blåmusslor. Musslorna har odlats i Bohuslän ända sedan starten 1979. 1996 flyttades verksamheten till Mollösund där man etablerade an produktionslinje för att tvätta och paketera odlade musslor för färskmarknaden i en modern fabrikslokal.

Musselodling handlar om att ta till vara på havets möjligheter utan att påverka havsmiljön negativt. I maj månad finns det gott om nykläckta mussellarver som sätter sig på de band som hänger under riggarna. Snart börjar de växa och redan första hösten är musslorna centimeterstora. Efter ca två år är de färdiga att skördas. Under hela växttiden kontrolleras odlingarna i Livsmedelsverkets regi enligt EU:s normer så att de inte innehåller några algtoxiner eller bakterier när de ska skördas. Kvaliteten garanteras genom vårt system för spårbarhet som gör att vi kan följa varje levererad mussla från odling till konsument.

Alla blåmusslor som du köper från Scanfjord är odlade och det finns flera skäl att välja odlade musslor. Odlade musslor kommer inte i kontakt med havsbotten därför finns varken sand eller lera i odlade musslor. odlingsplatserna väljs med omsorg så att musslorna alltid växer i strömmande rent vatten med god näringstillförsel.

Musselkött har ett mycket högt näringsvärde och odlade musslor är jämnare i storlek än vilda eftersom alla har vuxit lika länge i odlingen.

Scanfjords odlade musslor kan du hitta i de flesta fiskdiskar. Finns det inte fråga.

Kontaktinformation


474 13 Mollösund
Telefon: 031-690505
Telefon: 0704-619382

E-post: catarina@fbseafood.se
Hemsida: www.scanfjord.se