Se och göra

Kaprifolkött

Kaprifolkött - Om korna, blommorna och våra öppna landskap.

Kaprifolkött, en ekonomisk förening som ägs av Kaprifolkötts-producenter i Bohuslän, Dalsland och Västergötland. Föreningen omfattar för närvarande ca 130 lantbrukare, stora som små som har en gemensam syn på djurhållning och på vad som är ett hållbart sätt att producera kött. Medlemmarnas djur vårdar ca 20 kvadratkilometer naturbetsmark som av Länsstyrelsen är klassad som värdefull.

Gårdarna förbinder sig att beta naturbeten för en rik flora, vilket innebär en klimatfördel och bidrar till biologisk mångfald. Djur uppfödda på gräs, örter och grönfoder ger ett smakrikt och nyttigt kött med höga halter av omega-3, och en bra balans mellan de olika fettsyrorna.

Allt kött som är märkt med den blå kaprifolrosetten är dessutom KRAV-märkt. KRAV ställer höga krav på sina producenter. Djuromsorg, giftfri produktion och klimatansvar är några områden som KRAV kontrollerar.

Kaprifolkött värnar om att bevara landskapets natur- och kulturvärden Att våra djur har det bra är viktigt för oss. Så producerar vi ett gott, nyttigt och reko kött.

Kontaktinformation

Gårdsbutik, Opalgatan 79
Västra Frölunda
Telefon: 031-476030
Telefon: 0708-795085

E-post: butiken@kaprifolkott.nu
Hemsida: www.kaprifolkott.se

Öppettider

Öppettider Kaprifolkött Gårdsbutik Opaltorget:
Måndag - Fredag 9.00 - 18.00
Lördag 10.00 - 15.00