Resa

Spårvagnen - Lilla färjan på Marstrand

Färjans Vänner i Marstrand är en ideell förening som verkar för att bevara Hamnfärjan II, även kallad ”Spårvagnen”.

Hamnfärjan II, som är eldriven, har fram till juni 1985 transporterat ca åtta miljoner passagerare mellan Koön och Marstrand.

Färjan kan hyras till bröllop, examen, konferens o d för färd, ev med guidning, inom Marstrands hamn och Albrektsunds Kanal.

H I S T O R I A

HAMNFÄRJAN II
Hamnfärjan II byggdes 1948 av Gösta Johansson i Kungsviken på Orust. Den blev i det närmaste identisk med sin föregångare, Hamnfärjan I.

En elektrisk motor på 8 hk (ASEA) drivs av 40 batterier (celler) på 2 Volt vardera, vilka sammankopplade ger 80 Volt. Valet av driftsätt finner vi i dag vara mycket framsynt och miljövänligt. Färjan laddades automatiskt med ström varje gång man lade till både på Martrandssidan och på Koön och färjan var därför alltid redo att tas i bruk. Teoretiskt kan vi idag köra 8-10 timmar med fulladdade batterier.

Hamnfärjan II trafikerade Marstrands hamn fram till juni 1985 då kommunen ville skrota den gamla trotjänaren. Då bildades ”Färjans Vänner”, en ideell förening vars målsättning är att bevara färjan för framtiden så att den fortsatt kan fungera som ett av Marstrands mest kända och uppskattade inslag i hamnbilden.

Färjan är unik och har ett stort kulturhistoriskt värde - förmodligen den enda elektriskt drivna färjan i hela världen. ”Spårvagnen” blev det namn som turisterna från Göteborg gav Hamnfärjan, sannolikt på grund av den blå färgen och likartad teknik, som påminde om en spårvagn. Många har kommit till Marstrand för en tur med ”spårvagnen på vattnet”. Ca 8 miljoner passagerare har åkt med Hamnfärjan II under den tid hon var i aktiv tjänst.

Färjan genomgick en omfattande renovering (1996-1999), mestadels med frivilliga krafter men även viss professionell hjälp och inte minst ett fantastiskt stöd från välvilliga och generösa sponsorer.

Den 3 juli 1999, kunde Hamnfärjan II åter tas i bruk och officiellt invigas av dåvarande landshövdingen och kommunfullmäktiges ordförande.

Kontaktinformation

Marstrands Turistinformation

44030 Marstrand
Kontaktperson: Åke Holmqvist
Telefon: 0706-998863
Bokning: 070-6068170

Hemsida: http://www.sparvagnen.com

Hitta hit

Öppettider

Endast för bokning

Prisinformation

3 000:-/bokning

Fakta

F Ä R J A N S V Ä N N E R Färjans Vänner i Marstrand bildades 1986 med syfte att rädda ett välkänt inslag i Marstrands hamnbild, Hamnfärjan II (Spårvagnen). Föreningen har ca 140 medlemmar. Hamnfärjan II har ett mycket stort kulturhistoriskt värde, förmodligen den enda färjan i sitt slag i hela världen! Föreningens målsättning är att bevara färjan för framtiden så att den fortsatt kan bidra till att profilera Marstrand och påminna om gången tid. Färjan är inte ett museiföremål utan skall fortsätta att transportera människor i hamnen så som den har gjort i mer än ett halvt sekel. Färjan kan även fungera som reservfärja för Lasse Maja. M E D L E M För att bli medlem i Färjans Vänner sätter du in 100:- på Plusgiro 4041337-9. Då är du och din familj medlemmar i Färjans Vänner under ett år.