Karta

Soteleden - Kungshamn och Smögen med omnejd

Soteleden - Kungshamn och Smögen med omnejd

En vandring som är omväxlande och kännetecknas av ängs- och hagmarker, men det förekommer också myrmark med flera dammar.

Från Kungshamn ansluter ett motionsspår till Soteleden. Du kan gå norrut mot Hunnebostrand via Väjern, eller till Hovenäset via naturvårdsområdet Klevekilen.

Förålarna är ett gammalt hagmarkslandskap, där kan du stöta på den botaniska rariteten hårstarr. På den kala bergsheden mot Klevekilens naturvårdsområde i öster finns isolerade kärr och myrmarker.

Sandön på Smögen är ett inbjudande mål för friluftsliv. Klippstränderna ger utmärkta tillfällen till bad och sportfiske. Hällmarkslandskapet med sina fantasieggande bergsskulpturer har stor attrationskraft. Del av leden är anpassad för barnvagnar och rullstolar.

Sevärdheter

- Nordost om Väjern finns "Dyrstolen" och "Predikstolen" som är jättegrytor i berget.

- Klevekilens naturvårdsområde mellan Väjern och Hovenäset. Strandängarna har ett rikt fågelliv.

- Borgen Bratta vid Klevekilens östra strand, som har en sägen sedan vikingatiden.

- Bergen på Smögen är starkt präglade av inlandsisens verksamhet med välutvecklade hällskulpturer i form av rundhällar, rännor, tråg och skålar.

- I några små gölar på Sandön har man planterat in vackert röda näckrosor.

- Tryggö ligger inom Ramsviks naturreservat. Här finns spår av inlandsisens verksamhet i form av jättegrytor, isräfflor och andra hällskulpturer.

- På Tryggö finns ett stort röse som går under namnet Tryggves grav. Graven bedöms vara från äldre bronsåldern.

Utsiktspunkter

- Berget vid Ulvemy ger dig en fin utsikt över Kungshamn och söderut mot Bohus-Malmön.

- Sandön på Smögen bjuder på vacker utsikt över Västerhavet. 

Markeringar

Soteleden är märkt med blå/vita markeringar på träd, stolpar eller märkta stenrösen på vissa bergspartier.
På vissa skyltar står även namnet Kuststigen. Pilar visar var leden avviker eller korsar allmän väg.

Kontaktinformation


Kungshamn
Telefon: 0523-664000

Fakta

Soteleden erbjuder naturupplevelser av skilda slag i en kombination av skog-, berg och kustmiljöer. Du kommer att finna rikligt med natur- och kulturmiljöer som för dina tankar tillbaka till de människor som en gång levt i denna natur.

Snart märker du att det finns mycket berg på Sotenäset. Vandringsleden går upp och ner på ett flertal platser med hänförande utsikt över västerhavet och skärgården.

Naturen och miljön är mycket omväxlande och du tröttnar aldrig på att vandra i vårt landskap.