Sevärdheter

Stenebyleden

En del av: Dalslands Aktiviteter - naturupplevelser för alla

Leden

Vandringsleden är ca 1,2 km lång och består av en landgång, helt i trä, som är 150 cm bred. Leden sträcker sig längs Stenebyälven och ett större hägn med vilt i direkt anslutning till Steneby naturreservat och dess jättegrytor. Leden lämpar sig för både barnvagn och rullstol. Längs leden finns en tipspromenad med frågor och information som ökar din kunskap om djur och natur i området. Landgången är av varierande höjd över marken med räcken på de allra högsta platserna och eftersom leden följer naturen är den kuperad.

Stenebyleden byggdes av sex amatörsnickare mellan november 2013 och april 2014. Inte mindre än 20.000 löpmeter virke bars ned för hand, 7.000 brädor sågades bara för trallen och ca 60.000 skruv gick åt.

Naturen

Stenebyleden sträcker sig längs en varierande och frodig natur med stora granar, vitsippsklädda lövskogsmarker, våtmarker och moss- och svamptäckt död ved. Grönskan utmed älven bildar nästan ett tak över landgången. I älven finns bl. a. flodpärlmussla och öring men även bäver. Fågellivet är varierande med permanenta invånare såsom korp, större hackspett och kungsfågel. Även fåglar som strömstare, sångsvan och dopping kommer ibland på besök.

Stenebyälven har till följd av inlandsisen, regleringen uppströms och den orörda naturen fått en unik ekologi. Vattnet är kristallklart, vilket ger en utmärkt förutsättning för flodpärlmusslan, och är tjänligt som dricksvatten!

Naturlärande för alla

För familjen: Tipspromenad och naturinformation.

För skolklassen: Naturfrågor, teman och riktat lärande.

För busschartern: Tipspromenad, guidning och lunch.

Naturguidning: Stor eller liten grupp med kunnig guide.

Lokal natur och miljö: Miljösmart i en spännande natur.

Vi kan skräddarsy något för alla!

Kontaktinformation

Steneby gård
66010 Dals Långed
Kontaktperson: Pontus Gyllenberg
Telefon: 0531-33086
Fax: 0531-33141

E-post: info@dalslandsaktiviteter.se
Hemsida: http://www.dalslandsaktivit...

Hitta hit

Mer från Dalslands Aktiviteter - naturupplevelser för alla

Utbud

Prisinformation

Vår nybyggda vandringsled ringlar sig drygt 1.2 km längs Stenebyälven och tillåter besökarna att upptäcka den storslagna naturen men också de små underverken som flodpärlmusslor, svampar och lavar. Leden är handikappvänlig och turen tar en knapp timme med guide.

 

Pris 850 sek per grupp (max 20 pers per guide).

Res med kollektivtrafiken

Brohögen ligger ca: 4km norr om oss!