Karta

Rankåsleden

LEDEN

Leden går till större delen över relativt plana sandplatåer och åsar, med några få stigningar. Både den norra och södra grenen är lättvandrade och följer omväxlande skogsstigar och lågtrafikerade enklare vägar. Bekväma skor rekommenderas. Rankåsleden är markerad med orange färg på träd, stolpar och pilar. Punkterna nedan hjälper dig att planera vandringen efter dina förutsättningar.

Startpunkter: I Tibro startar leden centralt vid Järnvägsparken. Mittemot finns en stor parkering. Bussar stannar vid busstationen och därifrån följer du Torggatan och Centrumgatan fram till ledstarten, en sträcka på ca 350 m. Se tätortskartan för Tibro. Rankås fritidsområde har en stor parkering i anslutning till leden. Se översiktskartan för Rankås. Fagersanna har busshållplats vid ledstarten och parkering finns vid KL Livs. Se tätortskartan för Fagersanna. Rankåsleden kan även kombineras med Västra Vätterleden för längre vandringar. Då är Forsvik eller Mölltorp i norr respektive Hjo i söder lämpliga startpunkter eller mål. De har alla parkering och bussförbindelser. Se Västra Vätterledens etapper 2, 3, respektive 4.

Logistik: Få leder i regionen erbjuder så många möjligheter. Nedan några exempel. Leden fungerar som en 4,5 km lång accessled mellan Tibro och Rankås fritidsområde. Från Rankås kan du sedan fortsätta till Fagersanna (11 km) och eventuellt ända till Mölltorp (ytterligare 11 km) för en längre dagstur. Rankåsleden kan kombineras med Västra Vätterleden till en tvådagars rundtur. Om du utgår från Rankås går du förslagsvis norra grenen via Västra Vätterleden till Röåsjön (22 km) och vidare via Rankåsledens södra gren tillbaks till Rankås (16 km). För riktigt långa vandringar kombinerar du Rankåsleden med Västra Vätterleden som sträcker sig från Tiveden i norr till Mulljö i söder.

Boende: Tibro har ett brett utbud för alternativt boende, från vandrarhem till hotell. Om du går en rundtur kan du använda vindskyddet vid Röåsjön. Se A och D under Service.

Vattnet i våra sjöar och vattendrag håller en generellt hög kvalitet, men då vi inte kontinuerligt tar vattenprover kan vi inte lämna någon garanti. Är du osäker bör du koka eller filtrera vattnet.

LANDSKAP, NATUR & MÄNNISKOR

För ca 11 000 år sedan släppte den stora inlandsisen sitt grepp om trakten kring Tibro. Ungefär samtidigt inträffade en tusenårig klimatförsämring som gjorde att den 1,5-2 km tjocka ismassan började växa igen och skjuta grus och sten framför sig likt en gigantisk plog. Det skapade en serie långa ryggar som kallas den mellansvenska randmoränzonen och sträcker sig tvärs över Sverige i västostlig riktning. För ca 10 000 år sedan blev klimatet mildare och ismassorna drog sig åter tillbaks. Mycket av landet täcktes då av den Baltiska issjön, en mycket stor insjö som sträckte sig till finska Karelen i öster. Isranden rämnade så småningom norr om Billingen och issjön sänktes stegvis med närmare 26 m. Sedan dess är landskapet i stort oförändrat. En vandring på Rankåsleden ger goda möjligheter att studera dödisgropar, kittelfält, isälvsraviner, deltan mm.

Stora delar av trakten täcks av tallskog, men där finns även andra typer av natur. Fröstorpabäckens dalgång är en grön oas med klibbal och andra lövträd och även en av Skaraborgs bästa lokaler för den hotade flodpärlmusslan. Ruderskogens naturreservat med sitt kalkrika källvatten ger en speciell flora i ett annars kalkfattigt landskap. Osv.

Om man ser på den ekonomiska kartan från 1877-82 var trakten kring Tibro och Fagersanna ett väl utvecklat jordbrukssamhälle med ganska stora gårdar. Samhällsbildningar kom att växa upp kring den järnväg som byggdes mellan Skövde och Karlsborg. Järnvägen invigdes 1876, men förlorade sitt strategiska värde när Karlsborgs fästning lades ned år 1925. Även järnvägstrafiken är numera nedlagd. Tillgång till vattenkraft gjorde att man tidigt anlade många sågar och skogen gav god tillgång på råvaror. En stark hantverkstradition byggdes upp inom möbeltillverkning och Tibro är idag sveriges ledande möbelcentrum. Leden i övrigt går genom en glest befolkad trakt med ett relativt småskaligt jord- och skogsbruk.

Kontaktinformation


Vandringsled

Fakta

VIKTIGA TELEFONNUMMER

Turistinformation, tel 0504-181 01.
Tibro kommun, tel 0504-180 00.
Nummerupplysningen, tel 118 118.
Nödsituation, tel 112.