Sevärdheter

Välkommen till Svenska kyrkan i Stenungsund!

Svenska kyrkan i Stenungsund består av två församlingar, Norum och Ödsmål. Ett pastorat som har tre kyrkor och ett kapell; Kristinedalkyrkan, Norums Kyrka, Ödsmåls kyrka och Stenungsunds kapell.

Här arbetar cirka 35 anställda för att utföra församlingarnas uppdrag: att fira gudstjänst, bedriva undervisning och utöva diakoni och mission. Syftet är att människor ska komma till tro på Kristus.

Svenska kyrkan i Stenungsund leds av kyrkoherde Eric Muhl som är ytterst ansvarig för verksamheten. Vill du veta mer om oss eller har övriga frågor är du välkommen att kontakta oss!


Kontakta oss

Kristinedalkyrkan, Kristinedalsvägen 2, Stenungsund

Postadress:
Svenska kyrkan i Stenungsund
Kristinedalsvägen 2
444 47 STENUNGSUND

Epost-adress:
norum.pastorat@svenskakyrkan.se

Expedition & växel
Telefon, växeln: 0303 - 66000

Expeditionens öppettider:
Måndag-torsdag 9-12 & 13-15
Fredag 9-12.

Fax: 0303 - 66001

Postgiro: 42 70 72-4, Bankgiro: 124-0092
Organisationsnummer: 252003-6316


Övriga telefonnummer

Second hand-butiken Hos Marta och Maria: 0303-66003

Kyrkans samtalsmottagning: 0303-66022

Förskolan, Kristinedalkyrkan: 0303-66020

Pelikanen: 0303-66034

Norums församlingshem:
tel. 0303-66040, fax. 0303-66041
Adress: Kyrkenorum 201

Vaktmästeri, Norum (vardagar 9.30-10.00)
tel. 0303-66060, fax 0303-66061

Ödsmåls församlingshem:
tel. 0303-66070, fax. 0303-66071
Adress: Ödsmåls kyrkväg 1

Vaktmästare, Ödsmål (vardagar, 9 - 9.15)
tel. 0303-66080, fax. 0303-66081

Stenungsunds kapell:
Adress: Kyrkvägen 7B

Kontaktinformation

Kristinedalsvägen 2
44447 Stenungsund
Telefon: 0303-66000
Fax: 0303-66001

E-post: norum.pastorat@svenskakyrka...
Hemsida: http://www.svenskakyrkan.se...

Hitta hit

Mer från Välkommen till Svenska kyrkan i Stenungsund!

Utbud