Sevärdheter

Vindöbåken

En del av: Vindöns Camping & Marina

Vindöbåken

En båk är ett fyrliknande sjömärke utan ljus. Denna har även en lotsutkik.
Vindöbåken är en fullskalig kopia av den båk som uppfördes i mitten av 1800-talet av Marstrands Lotsfördelning på ön Gäfven, som känningsmärke till Lysekil.
Den ritades av Gustav von Heidenstam (f.1822, d.1877). Han var anställd som ingenjör på fyr- och båkinrättningen inom Lotsverket och en av hans uppgifter där var att presentera ett fullt utbyggt fyrsystem runt Sveriges kust.
Snart efter det att båken på ön Gäfven stod klar blåste den, på grund av sitt stora vindfång omkull. Heidenstam ritade efter detta fyrar i en konstruktion av järnrör med snedtag runt en central järnpelare, så kallade ”heidenstammare” (t.ex. Pater Noster).
Efter att båken blåst omkull restes ett stångmärke, en kontur, som användes som inseglingsmärke tills Lysekils kyrka byggdes i början på 1900-talet.

Båken som är ungefär 14 meter hög, står på nio tjärade stolpar. De åtta kantstolparna är av lärkträ och mittenstolpen av fura. Tre meter över marken är det ett 20 kvadratmeter stort utkiktshus. Väggarna är målade med röd slamfärg och taket är tjärat. På utkiktshusets tak sitter en stolpe med ett rödvitt märke.

Båken är nu inskriven på sjökortet.

Välkomna hit.

Kontaktinformation

Vindön 237
47391 Henån
Kontaktperson: Ann-Marie Dage
Telefon: 0304-39148
Bokning: 0304-39148
Fax: 0304-39743

E-post: vindons.camping@gmail.com
Hemsida: www.vindonscamping.se

Mer från Vindöns Camping & Marina

Utbud

Res med kollektivtrafiken

Vägbeskrivning

Avfart 90 eller 96 från E6:an.
Väg 160 över Orust. En mil norr om Henån kör man av mellan Nötesundsbron och Vindötunneln.